Voetnoot

dat voor een deel uit de weg ging*.
Hij had het mis. De natuur heeft een afschuw van dimensionale afwijkingen en bergt ze keurig weg zodat men er niet van in de war kan raken. De natuur heeft eigenlijk een afschuw van een heleboel, daarbij inbegrepen het vacuüm, schepen die Marie Celeste heten, en die aandraaisleutels voor handboormachines.

— Pyramides, p.178

wip