Voetnoot

In orde?****
Lett.: ‘Alle stutten op hun plaats?’

— Wacht! Wacht!, p.52

weererker