Voetnoot

kwam er een burgeroorlog van, iets wat elke volwassen beschaving nu eenmaal gehad moet hebben.*
Nog afgezien van allerlei andere dingen is dat voor een broeder een veel beter excuus om zijn broeder te lijf te gaan dan het gebruikelijke, te weten: wat zijn vrouw had op te merken over ons Moeke op tante Vera’s begrafenis.

— Rollende prenten, p.170

walmolen