Voetnoot

objectograaf*
Letterl.: ‘Dingsigheidsschrijver’ of apparaat voor het opsporen en meten van verstoringen in het weefsel der werkelijkheid.

— Rollende prenten, p.71

suzan