Voetnoot

“Nee dat zal wel niet”*
De smaak van tovenaars inzake woordspelingen is van gelijk niveau als hun smaak aangaande glinsterdingetjes.

— Betoverkind, p.68

stallen