Voetnoot

gebeurde opeens alles tegelijk*
Dit is strikt genomen niet zo. Wijsgeren zijn er het algemeen over eens dat de kortste periode waarin alles kan gebeuren een biljoen jaar is.

— Dunne Hein, p.180

spaceman