Voetnoot

de discus toegooien*.
Rond die tijd waren balspelen nog onbekend op de Schijf.

— Faust, p.49

riviermuur