Voetnoot

geslempt*
Slempen is net als drinken, maar met meer morsen.

— De plaagzusters, p.14

rivier