Voetnoot

het zand aan de lippen stond*.
In minder dorre culturen zou men van ‘water’ spreken.

— Pyramides, p.242

raadhuis