Voetnoot

de Bibliotheekregels*.
De drie regels van de Bibliothecarissen van Ruimte en Tijd luiden: 1) Stilte; 2) Boeken niet later terugbrengen dan de laatst vermelde datum; 3) Knoei niet met de oorzakelijkheid.

— Wacht! Wacht!, p.172

mos eisley cantina