Voetnoot

homeopatische middeltjes tegen alles*
Ze werkten. Dat geldt in het algemeen voor heksenmiddeltjes, ongeacht de feitelijke wijze van toedienen.

— De plaagzusters, p.66

modular