Voetnoot

‘J’oek, ijdtroez-t’roed-eztoeza, hoedr’zd dezek drez’hoek, hoezoe-kroek’t b’tdoez g’kee ‘k me’eek b’tdoez t’bee’tk kcee’droetk kee’hkt’d. Db’thoek?**
Hoor eens, zonnetje [lett. ‘de blik van het grote hete oog aan de hemel, wiens vurig staren de mond van de grot binnendringt’] ik heb liever niet dat ik iemand een pak slaag moet geven, dus als jij mij de B’tdoez*** toespeelt, zal ik jou de B’tdoez toespelen. In orde?****

— Wacht! Wacht!, p.52

moc