Voetnoot

Gilde van Loodgieters en Mannetjesbeerputters*
Mannetjesbeerputter: iemand die beerputten bouwt en onderhoudt. in Ankh-Meurbork, waar de waterspiegel doorgaans tot aan de begane grond reikt, een buitengewoon nijver vak waar men aanzienlijk respect voor heeft. Tenminste, iedereen steekt over als er een mannetjesbeerputter aankomt.

— Pyramides, p.90

minifiguren