Voetnoot

stelerij zonder vergunning*
Een van de opmerkelijke vernieuwingen die de Patriciër invoerde was dat hij het Dievengilde verantwoordelijk maakte voor diefstal, met quota en jaarlijkse begrotingen, lange-termijnplanning en vooral een goed afgeschermde werkgelegenheid. In ruil dus voor een overeengekomen niveau aan jaarlijkse misdrijven, zagen de dieven er zelf op toee dat onbevoegde misdaad werd onderewrpen aan de gestrengheid van het Onrecht, wat doorgaans neerkwam op een bespijkerde knuppel.

— Wacht! Wacht!, p.38

M-ship