Voetnoot

… en verlies van voorrechten*.
Ademhaling, om te beginnen.

— Pyramides, p.11

imperial forces