Voetnoot

uitkwakker**
Net als een uitsmijter, maar trollen doen het harder.

— Wacht! Wacht!, p.53

grote hal