Voetnoot

Moeke Jakkers nieuwsgierigheid ter zake was enorm en onverzadigbaar**.
Bijna onverzadigbaar. Verzadiging zal zijn bereikt op haar laatste proefvlucht, waarin ze naging of een heksenbezem het overleefde als je er tijdens de vlucht een voor een de twijgen uittrok. Volgens het raafje dat ze had opgeleid tot zwarte doos, luidt het antwoord zo goed als zeker nee.

— De plaagzusters, p.90

gesloten universiteit