Voetnoot

Gilde van Loodgieters en Mannetjesbeerputters*
Mannetjesbeerputter: iemand die beerputten bouwt en onderhoudt. in Ankh-Meurbork, waar de waterspiegel doorgaans tot aan de begane grond reikt, een buitengewoon nijver vak waar men aanzienlijk respect voor heeft. Tenminste, iedereen steekt over als er een mannetjesbeerputter aankomt.

— Pyramides, p.90

duiken

Duikkaart Nionplas

UW-map 00

De duikkaart van een stukje van de Nionplas bij Raamsdonkveer. Te zien zijn het platform met de boei, het touw, pilonnen, amsterdammertje, verkeersbord en het bureau met computer. Elke rij stenen staat voor 1 meter diepte.

Continue reading

Facebooktwitter