Voetnoot

‘Ik zou wel een buiging* maken’, zei Ootje Nack.
Knixjes, dat is niks voor heksen.

— De plaagzusters, p.95

dat wonderbare licht