Voetnoot

de troonsbestijging van de Patriciër*
Ankh-Meurbork had gestoeid met vele regeringsvormen maar tenslotte besloten tot die vorm van democratie die men typeert met Een Stem De Man. De Patriciër was de Man, hij had die ene stem.

— Dunne Hein, p.120

dat wonderbare licht