Voetnoot

gebeurde opeens alles tegelijk*
Dit is strikt genomen niet zo. Wijsgeren zijn er het algemeen over eens dat de kortste periode waarin alles kan gebeuren een biljoen jaar is.

— Dunne Hein, p.180

carnival

Toren Einde

Tower’s End

Het einde van de stadsmuur, waarschijnlijk is de muur na de toren ooit afgebroken. Of het is er nooit geweest. Wie het weet mag het zeggen.

Ondertussen lijkt het de plek waar er nog steeds om de jonkvrouw gestreden wordt. Op allerlei manieren…om allerlei jonkvrouwen…

 

Continue reading

Facebooktwitter