Voetnoot

achttien verschillende woorden voor sneeuw*
Helaas allemaal ongeschikt om hier af te drukken.

— De plaagzusters, p.58

ankh