Voetnoot

De grotere Gilden handhaafden de stadsorde grondiger…*
Toen het Dievengilde in het Jaar van de Innemende Luiaard een algemene staking afkondigde, verdubbelde dan ook het netto aantal misdrijven.

— Pyramides, p.45

75205