Voetnoot

hij volstrekt alles tolereerde, behalve als het de stad bedreigde*.
En mimespelers. Het was een typische afkeer, maar ja. Wie er ook in een slobberbroek en een wit gezicht probeerde zijn kunsten te slijten binnen Ankhs bouwvallige muren, weldra bevond hij zich in een schorpioenenkuil, met op de ene wand daarvan de goede raad: Leer De Tekst.

— Wacht! Wacht!, p.67