Voetnoot

keizer Zon Yatcent**
Diens tweede aanspraak op vermaardheid lag in de gewoonte om van zijn vijandenlippen en benen af te snijden en hun dan de vrijheid te beloven, mits ze trompetblazend door de stad konden rennen.

— Dunne Hein, p.166

Work In Progress

Werk in uitvoering: De voortgang van sommige projecten.
Helaas is niet alles gefotografeerd tijdens de bouw.