Voetnoot

In orde?****
Lett.: ‘Alle stutten op hun plaats?’

— Wacht! Wacht!, p.52

Work In Progress

Werk in uitvoering: De voortgang van sommige projecten.
Helaas is niet alles gefotografeerd tijdens de bouw.