Voetnoot

Hij (de wethouder) greep naar zijn maag en kreunde.*
Opmerkzame lezers beseffen allicht dat dit kwam omdat de koning daar al zat. Het kwam dus niet omdat de kerel in koelen bloede de uitdrukking ‘begint aan te vangen’had gebezigd. Maar ook daarvoor verdiende hij niet beter.

— De plaagzusters, p.194

Star Wars

Naast Schijfwereld-fan ben ik ook een LEGO Star Wars verzamelaar. Ook in het Star Wars thema maak ik wel eens wat.