Voetnoot

‘Gr’doezk! Gr’doezk! K’zt ezem kee boer’k tzee tziem?’*
Lett.: ‘Goedendag! Goedendag! Wat moet dit allemaal dat hier (in dit pand) plaatsvindt?’

— Wacht! Wacht!, p.52

Schijfwereld

De gehele Schijfwereld en wat er mee samenhangt.

1 5 6 7
1 5 6 7