Voetnoot

‘Ik zou wel een buiging* maken’, zei Ootje Nack.
Knixjes, dat is niks voor heksen.

— De plaagzusters, p.95

Schijfwereld

De gehele Schijfwereld en wat er mee samenhangt.

1 5 6 7
1 5 6 7