Voetnoot

een chimera*
Voor een beschrijving van de chimera wenden we ons to Bezemists vermaarde bestiarium Animala Nonnaturalia: ‘Tbeest heeft die pooten eener meirminne, haaren eener schiltpadde, tanden eens vooghels, ende die vleugelen eens slangs. Natuerlyck, alleen selve kan ick dit weeten, want tbeest heeft die aedem oons oofens ende die wispeltuerigheit eens rubbertballons in eene orkaen.’

— Betoverkind, p.142

Schijfwereld

De gehele Schijfwereld en wat er mee samenhangt.