Voetnoot

een chimera*
Voor een beschrijving van de chimera wenden we ons to Bezemists vermaarde bestiarium Animala Nonnaturalia: ‘Tbeest heeft die pooten eener meirminne, haaren eener schiltpadde, tanden eens vooghels, ende die vleugelen eens slangs. Natuerlyck, alleen selve kan ick dit weeten, want tbeest heeft die aedem oons oofens ende die wispeltuerigheit eens rubbertballons in eene orkaen.’

— Betoverkind, p.142

Gesloten Universiteit


 
Dit is het grootste project wat ik ooit ben begonnen. Gestart in 2009 met het idee dat er een jaar later iets klaar stond om te laten zien op een beurs. Zoals te zien is aan de voortgang hier boven mist er nog wel wat:
 
University Gardens –  de Tuinen
Clocktower – de Klokketoren
Wizards Pleasaunce – staat niet op de kaart maar hoort wel bij de Universiteit
Tower of Art – dit moet het sluitstuk worden