Voetnoot

uitkwakker**
Net als een uitsmijter, maar trollen doen het harder.

— Wacht! Wacht!, p.53

Diversen

Alle creaties die niet onder een andere categorie vallen.

Duikkaart Nionplas

UW-map 00

De duikkaart van een stukje van de Nionplas bij Raamsdonkveer. Te zien zijn het platform met de boei, het touw, pilonnen, amsterdammertje, verkeersbord en het bureau met computer. Elke rij stenen staat voor 1 meter diepte.

Continue reading

Facebooktwitter