Voetnoot

de Kikkerplaag*.
Al was het wel een flinke kikker, die in luchtkokers kroop en iedereen uit zijn slaap hield.

— Pyramides, p.18

Overig