Voetnoot

de B’tdoez***
Een bij dwergen geliefd speeltuig: een grote, afgeronde kei. Twee staan er dan iets uit elkaar en gooien er een naar elkaars hoofd.

— Wacht! Wacht!, p.52

Stallen

Een bekend gebruik van een oude stadsmuur is om ze tegebruiken als bepaalde ruimte. In dit geval dus als stallen.

Hier zijn de Ruiters van de Apocralypse een graag gezien gast.

Facebooktwitter