Voetnoot

‘Ik zou wel een buiging* maken’, zei Ootje Nack.
Knixjes, dat is niks voor heksen.

— De plaagzusters, p.95

Stallen

Een bekend gebruik van een oude stadsmuur is om ze tegebruiken als bepaalde ruimte. In dit geval dus als stallen.

Hier zijn de Ruiters van de Apocralypse een graag gezien gast.

Facebooktwitter