Voetnoot

de B’tdoez***
Een bij dwergen geliefd speeltuig: een grote, afgeronde kei. Twee staan er dan iets uit elkaar en gooien er een naar elkaars hoofd.

— Wacht! Wacht!, p.52