Voetnoot

Het wezen was gegroefd…en de ogen..als stukjes steenkool*
Al was dit wel het enige waarin ze overeenkwamen met de afgodsbeelden die door kinderen, gehoor gevend aan onbesefte oerherinneringen, gebouwd worden als er sneeuw ligt; het was uiterst onwaarschijnlijk dat deze IJsreus de volgende ochtend veranderd was in een hoopje modderig ijs met en wortel erin.

— Betoverkind, p.210