Voetnoot

Gilde van Loodgieters en Mannetjesbeerputters*
Mannetjesbeerputter: iemand die beerputten bouwt en onderhoudt. in Ankh-Meurbork, waar de waterspiegel doorgaans tot aan de begane grond reikt, een buitengewoon nijver vak waar men aanzienlijk respect voor heeft. Tenminste, iedereen steekt over als er een mannetjesbeerputter aankomt.

— Pyramides, p.90

Hoofdaderlijk Semafoornetwerk

Clackstower

Het Hoofdaderlijk Semafoornetwerk werd overgenomen en uitgebreid door Feucht von Lippvacht na de malversaties van Rijklof Gout. De torens en code zijn uitgevonden door Robert Zoetelief, vader van Adora Belle Zoetelief, het latere “liefje” van Feucht. (Posterijen)

 

De code die hier gebruikt wordt is gebaseerd op het bordspel Clacks van Backspindle Games

 

Clackstowers

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank

 

GNU Terry Pratchett

“GNU Terry Pratchett”

Facebooktwitter