Voetnoot

dat voor een deel uit de weg ging*.
Hij had het mis. De natuur heeft een afschuw van dimensionale afwijkingen en bergt ze keurig weg zodat men er niet van in de war kan raken. De natuur heeft eigenlijk een afschuw van een heleboel, daarbij inbegrepen het vacuüm, schepen die Marie Celeste heten, en die aandraaisleutels voor handboormachines.

— Pyramides, p.178

L-Space

LEGO en de Schijfwereld. Voor mij een leuke manier om twee werelden met elkaar te verbinden.
De LEGO werken zijn allemaal gebaseerd op de wereld van Terry Pratchett. Soms via de kunst van Josh Kirby en Paul Kidby of soms omdat ik het zelf zo bedenk.

Toren Einde

Tower’s End

Het einde van de stadsmuur, waarschijnlijk is de muur na de toren ooit afgebroken. Of het is er nooit geweest. Wie het weet mag het zeggen.

Ondertussen lijkt het de plek waar er nog steeds om de jonkvrouw gestreden wordt. Op allerlei manieren…om allerlei jonkvrouwen…

 

Continue reading

Facebooktwitter