Voetnoot

Gilde van Loodgieters en Mannetjesbeerputters*
Mannetjesbeerputter: iemand die beerputten bouwt en onderhoudt. in Ankh-Meurbork, waar de waterspiegel doorgaans tot aan de begane grond reikt, een buitengewoon nijver vak waar men aanzienlijk respect voor heeft. Tenminste, iedereen steekt over als er een mannetjesbeerputter aankomt.

— Pyramides, p.90

L-Space

LEGO en de Schijfwereld. Voor mij een leuke manier om twee werelden met elkaar te verbinden.
De LEGO werken zijn allemaal gebaseerd op de wereld van Terry Pratchett. Soms via de kunst van Josh Kirby en Paul Kidby of soms omdat ik het zelf zo bedenk.

Toren Einde

Tower’s End

Het einde van de stadsmuur, waarschijnlijk is de muur na de toren ooit afgebroken. Of het is er nooit geweest. Wie het weet mag het zeggen.

Ondertussen lijkt het de plek waar er nog steeds om de jonkvrouw gestreden wordt. Op allerlei manieren…om allerlei jonkvrouwen…

Continue reading

Facebooktwitter